Filter by Type

Tomato Each

$2.06 ea
$10.29
 

Tomato Roma Each

$1.28 ea
$13.49
 

Tomato Truss 5 pieces

$3.68 ea
$4.90
 

Tomato Imperfect min 500g

$3.50 ea
$6.99
 

Tomato Cherry 250g

$3.49 ea
 

Tomato Grape 250g

$3.99 ea
 

Tomato Kumato 500g

$8.99 ea
 

Tomato Grape Kumato 200g

$5.29 ea
 

Tomato Heirloom Mix 450g

$9.99 ea
 

Tomatoes Strawberry (180g punnet)

$3.49 ea
 

Tomato Yellow Snacking 200g

$4.49 ea
 

Tomato Mix A Mato 400g

$6.99 ea
 

Tomato Sampari Cocktail Truss 250g

$5.29 ea
 

Tomato Cherry Organic 200g

$4.49 ea
 

Tomato Heirloom min 200g

$3.00 ea
$14.99
 

Tomato Sweet Delights 200g

$5.29 ea
 

Tomato Truss Tray 5kg

$24.50 ea
 

Tomato Petite Cherry Truss 200g

$5.29 ea
 

Tomato Tiny Toms 175g

$6.99 ea
 

Tomato Dolce Bella 200g

$5.29 ea