Filter by Type

Harris Farm Almond Flakes 250g

$7.49 ea
 

Harris Farm Almond Meal 250g

$6.99 ea
 

Harris Farm Almond Meal 500g

$12.69 ea
 

Harris Farm Almonds Dry Roasted 500g

$14.69 ea
 

Harris Farm Almonds Raw 250g

$6.29 ea
 

Harris Farm Almonds Raw 400g

$12.69 ea
 

Harris Farm Almonds Raw 500g

$10.49 ea
 

Harris Farm Almonds Raw 750g

$16.99 ea
 

Harris Farm Almonds Slivered 250g

$7.49 ea
 

Harris Farm Almonds Smoked 500g

$6.99 ea
 

Harris Farm Almonds Tamari 500g

$15.99 ea
 

Harris Farm Almonds Whole Blanched 250g

$6.99 ea
 

The Market Grocer Almonds Smoked 150g

$6.29 ea
 

The Market Grocer Low Carb Mix 500g

$10.49 ea