Filter by Type
 

Harris Farm Pasta Macaroni 500g

$1.49 ea
 

Harris Farm Pasta Spaghetti 500g

$1.49 ea
 

Harris Farm Pasta Spirals 500g

$1.49 ea
 

Harris Farm Pasta Linguine 500g

$1.49 ea
 

Harris Farm Pasta Penne Rigate 500g

$1.49 ea
 

Harris Farm Pasta Sauce Napoletana 500g

$4.99 ea