Wholesale Vegetables

Asparagus (box 5kg)

$50.50 ea

Avocados Large (tray 14-20)

$25.00 ea

Avocados Small (tray 23-28)

$32.50 ea

Basil (6 bunches)

$10.50 ea

Beetroot (6 bunches)

$22.50 ea

Broccoli (box 8 kg)

$29.00 ea

Broccoli (box 8kg)

$39.29 ea

Broccolini (box 12)

$22.50 ea

Brussels Sprouts Loose (box 5kg)

$22.50 ea

Capsicum Green (8kg Box)

$33.00 ea

Capsicum Red (box 8kg)

$31.50 ea

Capsicum Yellow (box 5kg)

$31.50 ea

Carrots (20 x 1kg Prepacks)

$22.50 ea

Carrots Grade 1 (box 15kg)

$22.50 ea

Cauliflower (box 10)

$30.00 ea

Celery (box 10)

$18.50 ea

Celery (box 8)

$15.92 ea

Chives Green (6 bunches)

$4.50 ea

Coriander (6 bunches)

$4.50 ea

Corn (box of 30)

$12.00 ea

Corn Prepacked Prepack (box 12)

$26.50 ea

Cucumber Lebanese (box 10kg)

$23.50 ea

Cucumber Telegraph (bag 15)

$16.00 ea

Curry Leaves (bag 1kg)

$56.00 ea

Dill (6 bunches)

$7.50 ea

Eggplant (box 7kg)

$16.00 ea

Fennel Loose (box 20)

$21.00 ea

Lettuce (box 12)

$18.00 ea

Lettuce Baby Cos (box 8)

$8.00 ea

Lettuce Baby Cos Twin packs (box 10)

$21.50 ea

Love Beets (box 24)

$46.50 ea

Mint (6 bunches)

$4.50 ea

Mushrooms Button (box 4kg)

$39.50 ea

Mushrooms Flat (box 4kg)

$16.00 ea

Mushrooms Swiss Brown (box 2kg)

$25.00 ea

Onions Brown (10 x 1.5kg packs)

$19.50 ea

Onions Brown (box 15kg)

$20.50 ea

Onions Brown (box 20kg)

$18.00 ea

Onions Spanish (box 10kg)

$19.50 ea

Parsley Continental (6 bunches)

$12.00 ea

Parsley Curly (6 bunches)

$6.50 ea

Peas Snow (Tray 12 packs)

$32.50 ea

Potatoes Brushed (4kg bag)

$5.69 ea

Potatoes Brushed (box 15kg)

$22.35 ea

Potatoes Kumera Med (box 15kg)

$29.00 ea

Salad Baby Spinach loose (box 3kg )

$23.00 ea

Salad Mixed loose Mesclun (box 3kg )

$21.00 ea

Tomatoes Cherry (tray of 15 punnets)

$19.50 ea

Tomatoes Egg (box 10kg)

$41.00 ea

Tomatoes Medium Large (box 10kg)

$37.50 ea