Tomatoes

Tomato Gourmet Each

$0.70 ea
$3.99 per kg
 

Tomato Roma Each

$0.86 ea
$6.90 per kg
 

Tomato Truss 5 Pieces

$2.79 ea
$3.99 per kg
 

Tomato Imperfect Each

$0.42 ea
$2.99 per kg
 

Tomato Egg Imperfect Each

$0.32 ea
$3.99 per kg
 

Tomato Cherry 200g

$2.50 ea