Fresh Herbs & Spices

Basil Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Coriander Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Fresh Herbs Chives Organic bunch

$4.69 ea
 

Fresh Herbs Coriander 6 Bunches

$12.50 ea
 

Greek Basil Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Mint Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Oregano Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Parsley Curly Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Parsley Flat Herb Pot Each

$4.29 ea
 

Tarragon Herb Pot Each

$4.29 ea