Harris Farm - Almonds Smoked (400g)

$8.99 ea
 
  • Almonds Smoked 400g Harris Farm , Grocery-Nuts - HFM, Harris Farm Markets
 - 1
  • Almonds Smoked 400g Harris Farm , Grocery-Nuts - HFM, Harris Farm Markets
 - 2

 

Share this

Pin Post Plus

Similar Products

Harris Farm - Almond Milk Chocolate (500g)

$9.49 ea

Harris Farm - Almonds Dry Roasted (500g)

$8.99 ea

Harris Farm - Almonds Raw (1.1Kg Tub)

$19.99 ea

Harris Farm - Almonds Raw (400g)

$11.99 ea

Harris Farm - Almonds Raw (500g)

$5.99 ea

Harris Farm - Almonds Raw (750g)

$15.99 ea

Harris Farm - Almonds Raw Loose (500g)

$12.50 ea
$24.99

Harris Farm - Almonds Tamari (500g)

$14.99 ea

Harris Farm - Almonds Tamari Loose (min 200g)

$6.00 ea
$29.99

Mrs May Almond Crunch 142g

$5.29 ea

Tamari - Almonds Tub (200g)

$5.99 ea

The Market Grocer - Almond Meal (250g)

$5.99 ea

The Market Grocer - Almonds Flakes (250g)

$7.99 ea

The Market Grocer - Almonds Raw (500g)

$9.99 ea

The Market Grocer - Almonds Raw Tub (175g)

$5.99 ea

The Market Grocer - Almonds Smoked (400g)

$12.99 ea

Yummy - Almonds Australian (250g)

$4.29 ea

Yummy - Almonds Australian (500g)

$9.99 ea

Yummy - Almonds Australian (750g)

$10.99 ea

Yummy - Almonds Blanched Whole (125g)

$2.99 ea

Yummy - Almonds Dry Roasted (500g)

$7.99 ea

Yummy - Almonds Dry Roasted Tub (160g)

$4.69 ea

Yummy - Almonds Flaked (125g)

$2.99 ea

Yummy - Almonds Slivered (125g)

$2.99 ea

Yummy - Almonds Smokehouse (750g)

$11.69 ea